Dni wolne

Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dn. 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. 2017 poz. 1603) §5 ust. 1,  pkt 1

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018:
(W tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.)

  • 22 grudnia 2017 r.
  • 18, 19, 20 kwietnia 2018 r.
  • 30 kwietnia 2018 r.
  • 2, 4 maja 2018 r.
  • 1 czerwca 2018 r.

Inne dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  • 4 września 2017 r.
  • 22 czerwca 2018 r.