Dni wolne

Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dn. 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. 2017 poz. 1603) §5 ust. 1,  pkt 1

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019:
(W tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.)

  • 2 listopada 20178r.
  • 10, 11, 12 kwietnia 2019 r.
  • 15, 16, 17 kwietnia 2019 r.
  • 2 maja 2019 r.

Inne dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  • 3 września 2018 r.
  • 21 czerwca 2019 r.