Rada Rodziców


Przewodnicząca: pani Anna Kołek

Z-ca:  pan Gabriel Witkowski

Sekretarz: pani Joanna Mynarska

Skarbnik: pani Krystyna Matusiak


Przewodniczący trójek klasowych:

Szkoła Podstawowa

klasa I: pani Agnieszka Mielec
klasa II: pani Krystyna Matusiak
klasa IIIa: pani Marzena Hojny
klasa IIIb: pani Jadwiga Rożek
klasa IVa: pani Anna Masiuk-Krawiec
klasa IVb: pani Wiesława Drabek
klasa V: pani Anna Kołek
klasa VI: pani Małgorzata Matura
klasa VII: pan Gabriel Witkowski

Gimnazjum

klasa II: pani Marzena Gałosz
klasa III: pani Joanna Mynarska

KONTO RADY RODZICÓW: SKO KONTO