Rekrutacja

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

  • DLA DZIECI  SPOZA OBWODU

DO KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. T. KOŚCIUSZKI W
KOBIERNICACH

      Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki ogłasza uzupełniający nabór uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kobiernicach na rok szkolny 2018/2019. Przyjmowanie zgłoszeń dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły odbędzie się w terminie od 3 kwietnia do 20 kwietnia 2018 roku.

Godz. pracy sekretariatu szkoły 7.10– 15.10.

ZAŁĄCZNIKI DO WYDRUKOWANIA I UZUPEŁNIENIA – dla dzieci mieszkających poza obwodem szkoły:
wniosek,  oświadczenie o religii, oświadczenie o danych osobowych.

 

REKRUTACJA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

  • DLA DZIECI Z OBWODU

DO KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. T. KOŚCIUSZKI W
KOBIERNICACH

      Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kobiernicach na rok szkolny 2018/2019. Przyjmowanie zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły odbędzie się w terminie od 1 marca do 23 marca 2018 roku.

Godz. pracy sekretariatu szkoły 7.10– 15.10.

ZAŁĄCZNIKI DO WYDRUKOWANIA I UZUPEŁNIENIA – dla dzieci mieszkających w obwodzie szkoły:
zgłoszenie, oświadczenie o miejscu zamieszkania, oświadczenie o religii, oświadczenie o danych osobowych.