Rekrutacja

REKRUTACJA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

  • DLA DZIECI  SPOZA OBWODU

DO KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. T. KOŚCIUSZKI W KOBIERNICACH

      Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki ogłasza uzupełniający nabór uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kobiernicach na rok szkolny 2019/2020. Przyjmowanie zgłoszeń dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły odbędzie się w terminie od 1 kwietnia do 19 kwietnia 2019 roku.

Godz. pracy sekretariatu szkoły 7.10– 15.00.

ZAŁĄCZNIKI DO WYDRUKOWANIA I UZUPEŁNIENIA – dla dzieci mieszkających poza obwodem szkoły:
wniosek,  oświadczenie o religii, oświadczenie o danych osobowych.

TERMINY dla kl. I SP na 2019 – 2020 – Zarządzenie nr 55-2019 z 1.03.2019

Załącznik nr 1- Terminy do kl. I SP Rekrutacja 2019-2020

  • DLA DZIECI Z OBWODU

DO KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. T. KOŚCIUSZKI W
KOBIERNICACH

      Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kobiernicach na rok szkolny 2019/2020. Przyjmowanie zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły odbędzie się w terminie od 11 marca do 28 marca 2019 roku.

Godz. pracy sekretariatu szkoły 7.10– 15.00.

ZAŁĄCZNIKI DO WYDRUKOWANIA I UZUPEŁNIENIA – dla dzieci mieszkających w obwodzie szkoły:
zgłoszenie, oświadczenie o miejscu zamieszkania, oświadczenie o religii, oświadczenie o danych osobowych.