Zebrania i konsultacje

Terminy zebrań i konsultacji:

20.09.2017 r. 17:00 zebranie ogólne i zebrania w klasach
09.11.2017 r. 17:30 zebrania z rodzicami uczniów
13.12.2017 r. 17:00-18:00 konsultacje z rodzicami uczniów
25.01.2018 r. 17:30 zebrania z rodzicami uczniów
12.04.2018 r. 17:30 zebrania z rodzicami uczniów
23.05.2018 r. 17:00-18:00 konsultacje z rodzicami uczniów