Zebrania i konsultacje

Terminy zebrań i konsultacji:

20.09.2018 r. 17:00 zebranie ogólne i zebrania w klasach
08.11.2018 r. 17:30 zebrania z rodzicami uczniów
12.12.2018 r. 17:00-18:00 konsultacje z rodzicami uczniów
17.01.2019 r. 17:30 zebrania z rodzicami uczniów
11.04.2019 r. 17:30 zebrania z rodzicami uczniów
29.05.2019 r. 17:00-18:00 konsultacje z rodzicami uczniów