Dni wolne

Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dn. 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. 2017 poz. 1603) §5 ust. 1,  pkt 1

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020:
(W tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.)

  • 2-3 stycznia 2020 r.
  • 21-23 kwietnia 2020 r.
  • 12 i 22 czerwca 2020 r.

Inne dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  • 2 września 2019 r.
  • 14 października 2019 r.
  • 26 czerwca 2020 r.