Dni wolne

Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dn. 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. 2017 poz. 1603) §5 ust. 1,  pkt 1

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020:
(W tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.)

  • 2, 12, 13 listopada 2020 r.
  • 25-27 maja 2021 r.
  • 4 i 21 czerwca 2021 r.

Inne dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  • 1 września 2020 r.
  • 14 października 2020 r.
  • 25 czerwca 2021 r.