Rada Rodziców

 

Anna Kołek – przewodnicząca
Gabriel Witkowski – zastępca przewodniczącego
Krystyna Szymla – Matusiak – skarbnik
Wiesława Drabek – sekretarz

Monika Stanisz
Sebastian Bryzek
Joanna Gruszka
Magdalena Chwalczyk
Joanna Nalewajska
Anna Masiuk – Krawiec
Małgorzata Matura
Marzena Gałosz

KONTO RADY RODZICÓW: SKO KONTO

BZWBK24 73 1090 1740 0000 0001 3341 3773