Warsztaty ekologiczne

EKOPOZYTYWNA ENERGIA … czyli warsztaty ekologiczne

     W czwartek, 12 września, w ramach działań edukacyjnych i informacyjno – promocyjnych programu Zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka, w naszej szkole odbyły się warsztaty ekologiczne dedykowane uczniom wszystkich klas. Poziom prowadzonych zajęć i warsztatów dostosowany był do wieku i potrzeb uczestników. Tematyka warsztatów dotyczyła przede wszystkim otaczającej nas przyrody, znaczącej roli wody, a także segregacji odpadów i powtórnego ich wykorzystania, czyli recyclingu. Ciekawym zagadnieniem okazało się drugie życie odpadów, a mianowicie ekodesign czy ekozabawki. Z pewnością u każdego świadomość ekologiczna wzrosła. Można było odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego warto chronić przyrodę? I co dokładnie robić w tej kwestii!?

     Celem  warsztatów była promocja różnorodności biologicznej oraz propagowanie idei ekorozwoju jako całokształtu działań człowieka na rzecz zasobów środowiska przyrodniczego, kształtowanie społecznego poparcia dla proekologicznych inicjatyw, nie tylko na terenie Gminy Porąbka, ale przede wszystkim w naszym codziennym życiu. Eko powinniśmy być codziennie, nie tylko raz na jakiś czas. I tego właśnie doświadczyli uczniowie naszej szkoły. Od teraz zagadnienia ochrony środowiska i ekologii nikomu nie są obce! Zajęcia pogłębiły i poszerzyły wiedzę z dziedziny bycia Eko! Ukazały zmiany zachodzące w otaczającym nas środowisku i co bardzo ważne, zależności stanu środowiska od człowieka. U niejednego wyzwoliły aktywną postawę wobec zagrożeń środowiska przyrodniczego. Tak trzymać!!!

Organizatorom dziękujemy za bardzo dużą dawkę EKOpozytywnej energii 🙂

                                                                                                                                      Joanna Tylenda

Ten wpis został opublikowany w kategorii Imprezy szkolne i środowiskowe. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.