Innowacja

INNOWACJA
“Bądź bezpieczny w cyberprzestrzeni”

W lutym i marcu w naszej szkole zostanie podjętych wiele działań, których motywem przewodnim będzie bezpieczeństwo oraz kultura w internecie. Celem przedsięwzięcia jest uświadomienie uczniom, że internet, mimo tak wielu pozytywnych stron, wiąże się również z licznymi niebezpieczeństwami.

Akcja przyjmie formę happeningu. W ramach wydarzenia dzieci wezmą udział w zajęciach edukacyjnych i warsztatach. Dla rodziców będzie zorganizowane spotkanie ze specjalistą z zakresu bezpieczeństwa w sieci oraz otrzymują materiały informacyjne. Zorganizowane zostaną gry, zabawy i konkursy. Każda klasa wykona określone zadania. Na stronie internetowej będą pojawiały się wpisy z realizacji projektu.  

Szczegółowy plan działań:

 1. W każdej klasie I-III zostaną przeprowadzone przez pedagoga szkolnego prelekcje dotyczące bezpieczeństwa i kultury w sieci.
 2. W klasach IV – VIII prelekcje nt. bezpieczeństwa i kultury w internecie przeprowadzi nauczyciel informatyki.
 3. Szkoła weźmie udział w programie MEN Loguj się z głową.
 4. Na stronie internetowej pojawi się artykuł – Kodeks internauty.
 5. Najstarsi uczniowie z pomocą koordynatorów projektu przygotują i przeprowadzą zdalnie na platformie Zoom warsztaty dla swoich młodszych kolegów pod hasłem:

Bądź bezpieczny w sieci:

 • chroń swoją prywatność,
 • mów jeśli coś jest nie tak,
 • nie ufaj osobom poznanym w sieci,
 • szanuj innych w internecie,
 • korzystaj z umiarem!
 1. Zostanie zorganizowany i przeprowadzony konkurs w dwóch kategoriach wiekowych:
 • Klasy I-III przygotują projekt w dowolnej formie pod hasłem:
  Bądź bezpieczny w sieci – nie ufaj nieznajomym!
 • Klasy IV – VIII przygotują projekt w dowolnej formie pod hasłem:
  Postępuj w zgodzie z netykietą. Szanuj innych w sieci!
 1. Uczniowie wszystkich klas zostaną zaproszeni do zabawy z kodami QR – przez cały tydzień będą stawiać czoła wyzwaniom ukrytym w kodach i przesyłać rozwiązania nauczycielowi informatyki.
 2. Wybrane klasy wezmą udział w spotkaniu on-line z policjantem, który zwróci szczególną uwagę na temat: przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej w internecie.
 3. W szkole zostaną zorganizowane warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży związane z użytkowaniem internetu W WIRTUALNYM LABIRYNCIE ZAGROŻEŃ, które poprowadzi specjalista z zakresu bezpieczeństwa w sieci.
 4. Pedagog szkolny w wybranych klasach IV- VIII przeprowadzi zajęcia nt.
  Higieny cyfrowej w pokoleniu Z.
 5. Dla rodziców zorganizowane zostaną warsztaty – wywiadówka profilaktyczna on-line: w wirtualnym labiryncie zagrożeń.
 6. Dla uczniów z klas I – III i ich rodziców zostaną przygotowane wyzwania do wykonania – Na tropie bezpiecznego internetu. Dzieci przez 5 kolejnych dni będą otrzymywały karteczkę z zadaniem do wykonania wspólnie z rodzicami. Po zakończeniu zadania wychowawcy klas zbiorą projekty i wybiorą najlepsze prace.
 7. Do programu zaangażowane zostanie Szkolne Koło Wolontariatu, które przygotuje ulotki propagujące bezpieczne korzystanie z internetu.
 8. Każda klasa wykona określone zadanie.

Zadania do wykonania dla klas:

klasy I – praca plastyczna pt. Strażnik bezpiecznego internetu.
klasy II – przygotowanie krótkiego folderu pt. Odkrywcy internetu – jak dobrze z niego korzystać?
klasy III – rymowanki i krótkie piosenki Zasad przestrzegamy – niebezpieczeństwom czyhającym w sieci się nie damy!
klasa IV – stworzyć logo bezpiecznego internetu (w formie komputerowej lub plastycznej).

klasa V – stworzyć krzyżówkę on-line z hasłem NETYKIETA.
klasy VI – przygotować komiks – Lepszy internet zależy od Ciebie!
klasy VII i klasa VIII – opracowanie na stronę internetową szkoły Kodeksu internauty.

Koordynatorzy akcji: Patrycja Laszczak, Beata Sadlik, Marcelina Nycz

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Komunikaty. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.