Komunikat dyrektora

Kobiernice, 28.04.2020r.

Aneks
do Zarządzenia nr 6/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Kobiernicach z dnia 23 marca 2020r. w sprawie  sposobu organizacji kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kobiernicach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19 obowiązujący od 28.04.2020r.

W związku z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i wynikającym z niego przedłużeniem kształcenia na odległość do 24 maja 2020r, wprowadza się zmiany:

Do Zasad obowiązujących w SP w Kobiernicach w czasie nauczania na odległość dodaje się punkt 11

W trakcie trwania nauki zdalnej w klasach IV-VIII utrzymane zostają szczegółowe kryteria ocen zachowania ucznia. Ulegają one jednak drobnym modyfikacjom takim jak:
a. punktualne uczestnictwo w lekcjach on-line,
b. przygotowanie miejsca pracy do nauki, stosowny strój,
c. przestrzeganie zasad savoir-vivre podczas komunikacji zdalnej,
d. usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach on-line przez ucznia/rodzica,
e. systematyczne i terminowe odbieranie wiadomości – do 24h od otrzymania wpisu, co sprawdza nauczyciel przedmiotu,
f. systematyczne i terminowe odsyłanie zadanych prac nauczycielowi, zgodnie z ustaleniami nauczyciela przedmiotu,
g. uczestniczenie w akcjach organizowanych on-line, np. za pośrednictwem strony szkoły, nauczycieli, itp.,
h. inicjowanie zadań (w tym zadań ruchowych), akcji edukacyjnych oraz inicjatyw integrujących uczniów, rodziców, nauczycieli.

Barbara Białkowska dyrektor szkoły

 

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Komunikaty. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.