Programy nauczania

Szkolny zestaw programów nauczania obowiązujących
w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kobiernicach
w roku szkolnym 2017/2018
TUTAJ!