Rekrutacja

  • DLA DZIECI MIESZKAJĄCYCH POZA OBWODEM SZKOŁY

DO KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. T. KOŚCIUSZKI W
KOBIERNICACH

      Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki ogłasza rekrutację uzupełniającą do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kobiernicach na rok szkolny 2020/2021. Rekrutacja ta obejmuje dzieci mieszkające poza obwodem szkoły. Dokumenty można składać w dniach od 30 marca 2020 r. do 17 kwietnia 2020 r.

Ze względu na zaistniałą sytuację dokumenty rekrutacyjne składamy elektronicznie. Należy je pobrać ze strony, wydrukować, podpisać, zeskanować i przesłać skany na adres:

sekretariat@spkobiernice.pl

W wyjątkowych sytuacjach zamiast skanów dokumentów, mogą być ich zdjęcia.

ZAŁĄCZNIKI DO WYDRUKOWANIA I UZUPEŁNIENIA :
wniosek, oświadczenie o miejscu zamieszkania, oświadczenie o religii, oświadczenie o danych osobowych.