Świetlica

Zapraszamy dzieci codziennie
WCZESNYM RANKIEM
czyli
od 6.55 do 7.55
oraz
w godzinach
od 10.00 do 16.00.