Zebrania i konsultacje

Terminy zebrań i konsultacji:

17.09.2020 r. 17:30 zebrania z rodzicami uczniów
29.10.2020 r. 17:30 zebrania z rodzicami uczniów
9.12.2020 r. 17:00-18:00 konsultacje z rodzicami uczniów
28.01.2021 r. 17:30 zebrania z rodzicami uczniów
25.03.2021 r. 17:30 zebrania z rodzicami uczniów
12.05.2021 r. 17:00-18:00 konsultacje z rodzicami uczniów