Zebrania i konsultacje

Terminy zebrań i konsultacji:

19.09.2019 r. 17:00 zebranie ogólne i zebrania w klasach
07.11.2019 r. 17:30 zebrania z rodzicami uczniów
11.12.2019 r. 17:00-18:00 konsultacje z rodzicami uczniów
09.01.2020 r. 17:30 zebrania z rodzicami uczniów
02.04.2020 r. 17:30 zebrania z rodzicami uczniów
13.05.2020 r. 17:00-18:00 konsultacje z rodzicami uczniów