"Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi" Tadeusz Kościuszko (1746-1817)
Skip to content